Specjalizujemy się w tematyce wycen przedsiębiorstw

Wycena wartości firmy jest narzędziem ułatwiającym managerom podejmowanie optymalnych decyzji. Szacowanie wartości przedsiębiorstwa odgrywa obecnie ogromną rolę w zarządzaniu finansami. Zarówno dla sprzedającego jak i potencjalnego kupca, proces wyceny przedsiębiorstwa dostarcza niezbędnych informacji, mówiących o wartości danej firmy, a także argumentów, których można użyć podczas pertraktacji cenowych.

Można usłyszeć, że wartość firmy jest równa tyle, ile jest za nią skłonny zapłacić inwestor. Jednak rzetelna wycena firmy służy temu, aby ta wartość była oszacowana w sposób profesjonalny, bezstronny, obiektywny i niezależny.

Istotnym elementem procesu wyceny przedsiębiorstwa jest odpowiedni wybór metody wyceny. Do przeprowadzenia kompetentnej wyceny spółki czy przedsiębiorstwa, na początku dokonujemy wstępnej analizy, która pozwala określić najbardziej odpowiednią metodę wyceny. Dzięki temu jesteśmy w stanie należycie oszacować wartość spółki, sporządzając wycenę dostosowaną zarówno do podmiotu oraz celu wyceny.

Stosujemy trzy metody wyceny firmy: metoda majątkowa, porównawcza oraz dochodowa. Dobór odpowiedniej metody uzależniony jest od specyfiki danego przedsiębiorstwa, aktualnej sytuacji czy chociażby branży w której funkcjonuje. Wycena firmy wymaga także przedstawienia kompletu dokumentów, które wskażemy.

Przykładowe zastosowania wyceny firmy:

 • zmiana formy prawnej działalności przedsiębiorstwa,
 • zmiana stosunków użytkowania,
 • rozwiązywanie wewnętrznych sporów i rozliczeń,
 • łączenie lub podział przedsiębiorstw,
 • analiza przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • transakcje sprzedaży lub dokapitalizowanie przedsiębiorstw,
 • postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacja przedsiębiorstwa,
 • weryfikacja zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu,
 • kontrola wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo,
 • ubezpieczenie przedsiębiorstwa,
 • na potrzeby odszkodowania.
Realizacja: Projekt: